BETÖLTÉS

Csatlakozz a Tesco Akadémiához!

Kedves Munkatársunk!
Regisztrációdhoz szükség lesz a törzsszámodra és egy saját, működő email címre.

Regisztráció


Bejelentésköteles hozzájárulás

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi varius sollicitudin ullamcorper. Mauris hendrerit rutrum quam, ut ultrices elit egestas id. Fusce vitae fringilla purus. In lectus ipsum, sollicitudin quis sodales eu, ornare et nisl. Fusce euismod ipsum a sodales dapibus. Quisque quis ante hendrerit, efficitur magna sed, porttitor arcu. Integer tincidunt augue nec mi sollicitudin, quis malesuada diam tincidunt.

Quisque a urna et eros cursus convallis. Morbi vitae tellus non nulla mollis sagittis sit amet sit amet nisi. Maecenas arcu diam, luctus scelerisque eros nec, pharetra commodo enim. Sed fermentum lectus felis, sed tincidunt felis porttitor sed. Maecenas rutrum ultrices nisi sed fermentum. Quisque bibendum lacus eu magna porttitor, tincidunt placerat mi porta. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Duis tincidunt facilisis condimentum. Praesent a porta mi.

Maecenas et lorem blandit, mollis velit eget, maximus orci. Nullam mattis sapien non nibh lacinia sagittis. Phasellus pellentesque urna vitae elementum cursus. Etiam lacinia felis eros. Praesent lobortis viverra est a mattis. Vivamus vitae nibh sed risus pellentesque efficitur. Vestibulum pellentesque libero at leo convallis, non molestie nisi pellentesque. Morbi sed urna massa. Integer vel nibh enim. Nam justo tortor, dictum eu dapibus in, malesuada sed nibh. Vestibulum felis dolor, ultricies ac turpis eget, tempor bibendum nulla.


Engedélyköteles hozzájárulás

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi varius sollicitudin ullamcorper. Mauris hendrerit rutrum quam, ut ultrices elit egestas id. Fusce vitae fringilla purus. In lectus ipsum, sollicitudin quis sodales eu, ornare et nisl. Fusce euismod ipsum a sodales dapibus. Quisque quis ante hendrerit, efficitur magna sed, porttitor arcu. Integer tincidunt augue nec mi sollicitudin, quis malesuada diam tincidunt.

Quisque a urna et eros cursus convallis. Morbi vitae tellus non nulla mollis sagittis sit amet sit amet nisi. Maecenas arcu diam, luctus scelerisque eros nec, pharetra commodo enim. Sed fermentum lectus felis, sed tincidunt felis porttitor sed. Maecenas rutrum ultrices nisi sed fermentum. Quisque bibendum lacus eu magna porttitor, tincidunt placerat mi porta. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Duis tincidunt facilisis condimentum. Praesent a porta mi.

Maecenas et lorem blandit, mollis velit eget, maximus orci. Nullam mattis sapien non nibh lacinia sagittis. Phasellus pellentesque urna vitae elementum cursus. Etiam lacinia felis eros. Praesent lobortis viverra est a mattis. Vivamus vitae nibh sed risus pellentesque efficitur. Vestibulum pellentesque libero at leo convallis, non molestie nisi pellentesque. Morbi sed urna massa. Integer vel nibh enim. Nam justo tortor, dictum eu dapibus in, malesuada sed nibh. Vestibulum felis dolor, ultricies ac turpis eget, tempor bibendum nulla.

Adatvédelmi tájékoztató

Tudomásul veszem, hogy az Adatkezelőnél a megadott személyes adataimhoz a Tesco Akadémia Kft. alkalmazottai jogosultak hozzáférni, az Adatkezelő a személyes adataimat a Felnőttképzési szerződés megőrzési idejéig kezeli.
Kérelmemre az Adatkezelő köteles 25 (huszonöt) naptári napon belül írásbeli tájékoztatást adni a megadott személyes adat kezeléséről, kérhetem továbbá a személyes adat helyesbítését, törlését és zárolását, emellett megillet a tiltakozáshoz való jog, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás és a bírósági jogérvényesítés joga.

A képzés megkezdése esetén -amennyiben a képzési költségeket részben vagy egészben a munkáltatója fizeti-a jelentkező hozzájárul, hogy a képző intézmény a jelentkező munkáltatóját, mint a képzési és vizsgadíj megfizetőjét tájékozassa a jelentkező hiányzásairól, a résztvevői teljesítményértékelés eredményeiről. A  tájékoztatás jogalapja a 21/2013. (VI. 18.) NGM rendeletben foglalt adatszolgáltatási kötelezettség.

A képzés megkezdése esetén a jelentkező hozzájárul, hogy a képző intézménnyel jogviszonyban álló oktatója ellenőrizze a résztvevők személyi azonosságát a tanóra és a vizsga tevékenység megkezdése előtt.

Jelen adatvédelmi tájékoztató 2020.06.18-tól visszavonásig érvényes.

- Bevezetés – jogszabályokra hivatkozás:
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.)
2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről
2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről
11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a felnőttképzésről
7/2020 (III-26) Korm. rendelet
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „GDPR”)
- Definíciók (személyes adat, adatkezelés, hozzájárulás minimum)
- Cégadatok
- A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

1) Ügyfél kapcsolattartással összefüggő adatkezelés
Az adatkezelés célja: információ nyújtása korábbi partnerek, ügyfél kapcsolattartás.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett előzetes, önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont – ha van marketing célú felhasználás, hírlevél stb.
Az érintett írásban, emailben, web alapú levelezőlista link elfogadásával vagy az Adatkezelő jelentkezési weboldalán elhelyezett jelölőnégyzet bejelölésével v. a képzési jelentkezési lapon tett jóváhagyásával jelen tájékoztató alapján hozzájárul a személyes adatainak kezeléséhez.
A kezelt személyes adatok köre: név, születési név, születési hely, születési idő, anyja születési neve, email cím, telefonszám, állandó lakcím, ideiglenes lakcím (opcionális), állampolgárság, nem, legmagasabb iskolai végzettség megnevezése, nyelvismert, taj szám, fénykép (opcionális), aláírás.
Az adatkezelés időtartama: az önkéntes hozzájárulás visszavonásáig.

2) Érdeklődéssel összefüggő adatkezelés
Az adatkezelés célja: információ érdeklődők részére; kapcsolattartás.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett előzetes, önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont – ha van marketing célú felhasználás, hírlevél stb.
Az érintett írásban, emailben, web alapú levelezőlista link elfogadásával vagy az Adatkezelő jelentkezési weboldalán elhelyezett jelölőnégyzet bejelölésével v. a képzési jelentkezési lapon tett jóváhagyásával jelen tájékoztató alapján hozzájárul a személyes adatainak kezeléséhez.
A kezelt személyes adatok köre: név, születési idő (opcionális), email cím, telefonszám, állandó lakcím, ideiglenes lakcím (opcionális), tanulói törzsszám (opcionális), legmagasabb iskolai végzettség megnevezése.
Az adatkezelés időtartama: az önkéntes hozzájárulás visszavonásáig.

3) Képzéssel kapcsolatos hatósági adatszolgáltatás
Az adatkezelés célja: Képzéssel kapcsolatos statisztikai adatok kötelező̋ begyűjtése, adatfelvétel
Az adatkezelés jogalapja: jogszabályi előírás
Adatok megadása feltétele a képzési szolgáltatási szerződés létrejöttének. Az adatmegadás elmaradása esetén a Adatkezelő nem tudja teljesíteni a megrendelt szolgáltatást.
Adatfeldolgozó: Az adatok gyűjtése, feldolgozása, online adatszolgáltatása a felnőttképzési államigazgatósági szerv felé a Skillnaut szoftverrel történik. A szoftver üzemelteltetője, mit adatfeldolgozó: ENTER STÚDIÓ BT. (székhely: 1116 Budapest, Dália utca 6.; cégjegyzékszám: 01-06-512528; adószám: 28653817-2-43
A kezelt személyes adatok köre: név, születési név, születési hely, születési idő, anyja születési neve, email cím, telefonszám, állandó lakcím, ideiglenes lakcím (opcionális), állampolgárság, nem, legmagasabb iskolai végzettség megnevezése, nyelvismert, taj szám, fénykép (opcionális), aláírás, adóazonosító
Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelési cél megvalósulásáig, illetve: 2013. évi LXXVII. törvény alapján 8 évig.

4) Képzési szerződéskötéssel kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelés célja: képzési szerződéskötés az érintettel, szolgáltatás nyújtása
Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése – GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, jogszabályi előírás
Adatok megadása feltétele a szerződés létrejöttének. Az adatmegadás elmaradása esetén az Adatkezelő nem tudja teljesíteni a megrendelt szolgáltatást.
A kezelt személyes adatok köre: név, születési név, születési hely, születési idő, anyja születési neve, állampolgársága, állandó lakcím, ideiglenes lakcím, telefonszám, legmagasabb iskolai végzettség, törzsszám, aláírás.
Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelési cél megvalósulásáig, illetve: 2013. évi LXXVII. törvény alapján 8 évig.

5) Képzési igazolás kiadásával kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelés célja: sikeres képzés elvégzéséről igazolás kiadása az érintett részére
Az adatkezelés jogalapja: érintett jogos érdeke
A kezelt személyes adatok köre: név, születési név, születési hely, születési idő, anyja születési neve, aláírás.
Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelési cél megvalósulásáig, illetve: 2013. évi LXXVII. törvény alapján 8 évig.
A jogos érdek megjelölése: az érintett jogos érdeke az adatok kezelése, elmaradása esetén az érintett részére képzési igazolást nem tud kiállítani az adatkezelő a meghatározott megőrzési időt követően.

6) Számla kiállítása (természetes személy érintett esetén)
Az adatkezelés célja: számla kiállítása a számlafizető részére, jogszabályi előírások teljesítése
Az adatkezelés jogalapja: jogszabály szerint
Adatok megadása feltétele a szerződés létrejöttének. Az adatmegadás elmaradása esetén a Adatkezelő nem tudja teljesíteni a megrendelt szolgáltatást
A kezelt személyes adatok köre: név, törzsszám, áruház neve
Az adatkezelés időtartama: a számviteli törvényben meghatározott határidőig
- Adatfeldolgozó igénybevételéről tájékoztatás (ha van ilyen) – pl. IT üzemeltetők, webtárhely szolgáltatók, webtartalom fejlesztő, könyvelési szolgáltató.

- Az érintettek jogai
Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait cégünk kezeli)
• kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést;
• kérelmezheti azok helyesbítését;
• kérelmezheti azok törlését;
• kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy cégünk az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje);
• tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen;
• gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik adatkezelőnek továbbítsa cégünk.

- Egyéb adatkezelések – pl. hatósági megkeresés esetén az adatokat továbbítják.

- Személyes adatok tárolásának módja, biztonsága
Cégünk számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyen és az adatfeldolgozó által biztosított szervereken találhatók meg. Cégünk a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
• az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
• hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
• változatlansága igazolható (adatintegritás);
• a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Különös gondossággal figyelünk az adatok biztonságára, megtesszük továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR szerinti garanciák érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

- Záró rész
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.
A hatóság címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési címe: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-3911400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Már regisztráltál?

Loading...